woensdag 2 december 2020

Lezen en meten

 Wisten jullie dat? 

- Lezen veel leuker is als we dit al spelend doen? In ons leescircuit komen allerlei spelletjes aan bod: een ganzenbord, een bingo, wasknijperspel, een zoektocht enz... 

- Meten ook veel leuker is als we dit buiten doen in de buitenkeuken van de kleutertuin? 

Kinderen van het eerste leerjaar leren de kilogram aan. We gebruiken hiervoor een balans. 

Kinderen van het tweede leerjaar ontdekken dat een stok kleiner dan een meter niet allemaal evengroot zijn. We hebben dus een kleinere maateenheid nodig. De centimeter kennen we nu ook!!! 

Hieronder enkele sfeerbeelden van het leescircuit en de buiten-meet-les! 


Sinterklaas

Sinthoekenwerk: We maken een boot uit afval, we maken een boot met Kapla blokken, we tekenen de andere helft van de Sint in, we maken een brief of tekening voor de Sint en we spelen samen een Sint spel, fun fun fun!!!!Zwarte pietenparcours in de turnzaal? Zou iedereen zijn zwarte pieten diploma behaald hebben? 
We lopen en glijden over daken, we mikken de pakjes in de schoorsteen, we klimmen, we springen als een echte pietenacrobaat en vooral we maken heel veel plezier!